ld

< bilder ........................"Blomsterkratt", maleri-akryl/limfarge/kull 155x110 cm......................