ld

< bilder ......................"Så det er her du sit", tegning-tusj 22x30 cm......................