ld

< bilder ......................."Gjennom parken", akvarell 45x70 cm......................