ld

< bilder ......................."Gro" tegning, 42x30cm ......................