ld

< bilder ......................."Gult parklandskap", akvarell 45x70 cm......................