ld

< bilder ......................"Konge", tegning-kull 65x45 cm......................