ld

< bilder ........................"Kratt", etsning variant 67x50 cm......................