ld

< bilder ......................."Kriger", tegning-blyant 60x45 cm......................