ld

< bilder ........................"Kvinne og tre", maleri-akryl/limfarge/kull 210x110 cm......................