ld

< bilder ......................"Kvinne og Mann", tegning-tusj 28x38 cm......................