ld

< bilder ......................."Mormor og Marta", tegning-kull 70x100 cm......................