ld

< bilder ......................."Møte", etsning variant 24x31cm......................