ld

< bilder ......................."Samtale", tegning-blyant 22x30 cm......................