ld

< bilder ......................."Selvportrett i rosebusk" etsning 35x25 cm......................