ld

< bilder ......................."Sjørøver", tegning-pastell 60x45 cm......................