ld

< bilder ......................."Skikkelse", tegning-tusj 35x25 cm......................