ld

< bilder ......................."Sommerdag", maleri-olje 150x200 cm......................