ld

< bilder ......................."Ved statuen", maleriolje 70x80 cm......................